OBVESTILO O ZASEBNOSTI

ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV V OKVIRU STORITVE TOYOTAGO

Namen tega obvestila o zasebnosti je, da vam pojasnimo, kako bomo obdelovali vaše osebne podatke (“Osebni podatki”) v zvezi z zagotavljanjem storitve ToyotaGO.

 

To obvestilo o zasebnosti morate prebrati skupaj s Toyotino Splošno politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov (“Splošna politika zasebnosti”) [https://www.toyota.si/articles/privacy-policy.json], v kateri na splošno opisujemo, kako zbiramo vaše osebne podatke in zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, s kom jih delimo, kako jih ščitimo in možnosti, ki jih imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

 

Kdo je odgovoren za zbiranje in uporabo vaših osebnih podatkov?

Za zbiranje in uporabo vaših osebnih podatkov smo odgovorni:

 

TOYOTA ADRIA, d.o.o.

            Ljubljana, Brnčičeva ulica 51

            1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenia,

in

 

Območna razvojna agencija (ORA) Krasa in Brkinov d.o.o.

            Partizanska cesta 4,

            6210 Sežana, Slovenija

 

in

 

JAVNI ZAVOD TRIGLAVSKI NARODNI PARK

            Ljubljanska cesta 27,

            4260 Bled, Slovenija

 

ki smo „soupravljavci” vaših osebnih podatkov in se nanjih v nadaljnem obvestilu sklicujemo tudi kot “mi” ali “naš”.

 

Predstavnik vseh soupravljavcev, ki ga lahko kontaktirate v zvezi s področjem varstva osebnih podatkov, je g. Jernej Bolka.

 

Kakšna je naša zaveza?

Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke zbirali, obdelovali, varovali in hranili v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) ("GDPR"), ki se lahko občasno spremeni, ponovno formulira ali zamenja. V zvezi s tem vam tudi priporočamo, da redno spremljate vsebine, ki jih objavljamo na naši spletni strani, še posebej Toyotino Splošno politiko zasebnosti.

 

Za katere namene zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo za naslednje namene:

 • za rezervacijo prevoza, najem prevoza in plačilo prevoza.
 • za rezervacijo predefiniranega prevoza, določitev časa prihoda in odhoda na želeno mesto ter določitve zamud vozil.
 • za izvajanje podpore strankam za namen obveščanja o zamudah vozil in prihodih ter odhodih vozil na želeno mesto, zagotavljanje možnosti rezervacije inpreklica rezervacije.
 • za verifikacijo stalnega prebivališča in starostne skupine v zvezi s koriščenjem ugodnosti.
 • za izdajo računov za opravljeno storitev.
 • za izvajanje podpore strankam v procesu rezervacije, reševanje morebitnih težav in izboljšav naših storitev.
 • za preprečevanje in ugotavljanje zlorab in dejanj, ki imajo znake kaznivega dejanja.

 

Osebne podatke bomo posredovali drugim za naslednje namene:

 • Če javni organi (npr. organi pregona) ali sodišča zahtevajo, da jim razkrijemo vaše osebne podatke.
 • Če je to razumno potrebno v zvezi s sporom, v katerem smo ali v katerega bi se lahko vključili, lahko vaše osebne podatke delimo na primer z drugimi strankami, ki sodelujejo v sporu ali na sodišču.

 

Zbirali se bodo samo tisti podatki, ki so potrebni za zgoraj navedene namene, prav tako pa bo vedno zagotavljena skladnost z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

 

Čigavi osebni podatki se obdelujejo?

Vaši, kot osebe, ki bodo koristile storitev ToyotaGO skladno z našimi Pravili uporabe ToyotaGO storitve.

 

Kateri osebni podatki se zbirajo?

Zbirali in uporabljali bomo naslednje osebne podatke:

 • informacije o identiteti (npr. ime in priimek).
 • kontaktni podatki (npr. mobilna številka, e-poštni naslov, poštni naslov).
 • davčna številka in letnica rojstva (le v primeru, če bi želeli koristiti ugodnost, vezano na starost uporabnika (mladoletni ali starešji od 65 let)).

 

Katere so pravne podlage za uporabo vaših osebnih podatkov? 

 

Če želite uporabljati storitev ToyotaGO se morate v okviru našega pogodbenega sodelovanja strinjati s Pravili uporabe ToyotaGO storitve (»Pravila uporabe«) in nam zagotoviti minimum vaših kontaktnih podatkov, med drugim, da se oblikuje vaš uporabniški račun v okviru aplikacije ToyotaGO. Vaše podatke nam posredujete povsem prostovoljno in vas v zvezi s tem, t.j. če posredovanje podatkov odklonite in s tem naše pogodbeno sodelovanje, ne morejo doleteti nobene negativne posledice. Vaše osebne podatke obdelujemo, ker je to potrebno za izpolnitev obveznosti, ki jih imamo do vas in izhajajo iz našega pogodbenega sodelovanja in Pravil uporabe. Podatke zbiramo zato, da storitev ToyotaGO lahko omogočimo in da v zvezi s tem zagotovimo vso potrebno varnost.

 

Koliko časa bomo hranili vaše osebne podatke?

Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke hranili in uprabljali samo toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so bili ti podatki zbrani in obdelani. Včasih je potrebno določene podatke hraniti dlje časa, ker obstaja zakonska obveznost hranjenja ali pa so v teku določeni sodni in drugi postopki, pri katerih so ti podatki zahtevani.

 

V vsakem primeru se glede časa hrambe podatkov dosledno upoštevajo določbe vsakokrat veljavne zakonodaje, prakse sodišč in smernice nadzornih in drugih organov. Rok hrambe osebnih podatkov je zaradi spoštovanja določenega namena obdelave osebnih podatkov vedno omejen na najkrajše možno obdobje.

 

Ali se bodo moji osebni podatki prenašali znotraj EU in/ali v druge države?

Vaši osebni podatki se ne bodo prenašali izven Evropskega gospodarskega prostora ("EGP"), zato ni potrebno zagotoviti ustreznih zaščitnih ukrepov.

 

Toyota lahko zbrane osebne podatke posreduje svojim pogodbenim obdelovalcem, ki te podatke obdelujejo izključno v okviru soupravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

 

Kakšne so moje pravice v zvezi z osebnimi podatki?

Glede na in v skladu z veljavno zakonodajo imate določene pravice glede osebnih podatkov, ki jih hranimo. Te pravice vključujejo naslednje:

 • Pravica do obveščenosti: Imate pravico do jasnih, preglednih in lahko razumljivih informacij o tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke in s tem povezanimi pravicami. To je delno razlog, da vam nudimo informacije v tem Obvestilu o zasebnosti.
 • Pravica dostopa: Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov.
 • Pravica do popravka: Imate pravico do popravka svojih osebnih podatkov, če so ti netočni ali nepopolni.
 • Pravica do izbrisa: Ta je znana tudi kot »pravica do pozabe« in vam preprosto omogoča, da zahtevate izbris ali odstranitev svojih osebnih podatkov, če ni nobenega razloga, da bi jih še naprej uporabljali. Upoštevajte, da to ni absolutna pravica in veljajo izjeme.
 • Pravica do omejitve obdelave: Imate pravice blokirati ali preprečiti nadaljnjo uporabo svojih osebnih podatkov. Ko je obdelava omejena, lahko še naprej hranimo vaše osebne podatke, vendar bomo uporabo vaših osebnih podatkov omejili.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: Pod določenimi pogoji imate pravico prejeti svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da se ti podatki prenesejo katerikoli tretji osebi po vaši izbiri.
 • Pravica do vložitve pritožbe: Imate pravico vložiti pritožbo glede načina ravnanja z osebnimi podatki ali obdelave svojih osebnih podatkov pri svojem nacionalnem organu za varstvo podatkov. V vaši državi je to Informacijski pooblaščenec [https://www.ip-rs.siip@ip-rs.si].

 

Upoštevajte, da lahko zgoraj navedene pravice uveljavljate le v povezavi z osebnimi podatki, ki jih hranimo v zvezi s storitvijo ToyotaGO.

 

Kako lahko uveljavim svoje pravice do zasebnosti?

Za več informacij o naši uporabi vaših osebnih podatkov in uveljavljanju svojih pravic do zasebnosti se obrnite na nas [pošljite e-poštno sporočilo na naslov jernej.bolka@toyota.si ali kliknite tukaj [https://www.toyota.si/articles/privacy-policy.json].

 

Vaš zahtevek se bomo potrudili izpolniti takoj, ko bo to razumno mogoče in vselej v skladu z zakonsko predpisanimi časovnimi okviri. Upoštevajte, da lahko v primeru dvoma o vaši identiteti zahtevamo, da nam priskrbite dokaz o identiteti, saj lahko tako na primer preprečimo nepooblaščen dostop do vaših osebnih podatkov.

 

Upoštevajte, da bomo, če ste zahtevali izbris osebnih podatkov, morda še vedno morali obdržati določene osebne podatke, če zakon tako določa.

 

 

Spremembe obvestila o zasebnosti

To Obvestilo o zasebnosti lahko občasno spremenimo in ko bomo to storili, bomo ponovno izdali popravljeno obvestilo o zasebnosti in vas obvestili o vseh spremembah v obsegu, ki ga zahteva zakon.

 

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s spremembami tega Obvestila o zasebnosti, nam lahko pišete na način, kot je določen v razdelku »Kako lahko uveljavim svoje pravice do zasebnosti«.

 

Protislovja ali nezdružljivost med Splošno politiko zasebnosti in tem obvestilom o zasebnosti

Če pride do kakršnegakoli protislovja ali nezdružljivosti med določbo tega Obvestila o zasebnosti ter določbo Splošne politike zasebnosti, velja to Obvestilo o zasebnosti.